Świetliki w systemach fasadowych

Przeszklone przykrycia dachowe systemów ALUPROF ; MB-SR50N, MB-SR50N EI, MB-SR50N HI, MB-SR50N HI+, MB-SR50N PL, MB-SR50N EFEKT

 

ZASTOSOWANIE

Wykonywanie przeszklonych przykryć dachowych, o kącie nachylenia do poziomu nie mniejszym niż 5o i nie większym niż 75o, w obiektach budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego i przemysłowego.

W przeszkleniach dachowych wykonanych w systemach MB-SR50N, MB-SR50N HI, MB-SR50N HI+ można zastosować okna połaciowe (dachowe) MB-SR50N RW, które mogą pełnić role okien wentylacyjnych i oddymiających.

BUDOWA

Systemy ALUPROF MB-SR50N pozwalają budować estetyczne przykrycia dachowe z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji.

Różnorodność odmian systemów daje możliwość wykonania przykryć dachowych;

  • MB-SR50N – przykrycia dachowe z przekładkami termicznymi z twardego polichlorku winylu (HPVC), z uszczelnieniem zewnętrznym uszczelkami z kauczuku syntetycznego EPDM, z wypełnieniami mocowanymi do krokwi i płatwi za pomocą listew dociskowych i elementów złącznych ze stali nierdzewnej
  • MB-SR50N HI (o podwyższonej izolacyjności termicznej) – przykrycia dachowe z dwukomponentowymi przekładkami termicznymi z twardego polichlorku winylu (HPVC) i polietylenu (PE), z uszczelnieniem zewnętrznym uszczelkami z kauczuku syntetycznego EPDM, z wypełnieniami mocowanymi do krokwi i płatwi za pomocą listew dociskowych i elementów złącznych ze stali nierdzewnej
  • MB-SR50N HI+ ( o podwyższonej izolacyjności termicznej, zastosowano specjalne izolatory, system posiada certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego PHI Darmstadt)– przykrycia dachowe z przekładkami termicznymi z polietylenu (PE), z uszczelnieniem zewnętrznym uszczelkami z kauczuku syntetycznego EPDM, z wypełnieniami mocowanymi do krokwi i płatwi za pomocą listew dociskowych i elementów złącznych ze stali nierdzewnej
  • MB-SR50N PL – przykrycia dachowe z przekładkami termicznymi z twardego polichlorku winylu (HPVC) i polietylenu (PE), z uszczelnieniem zewnętrznym spoiwem silikonowym, z wypełnieniami mocowanymi do krokwi i płatwi w dwóch układach : Pozioma Linia polega na zastosowaniu fugi ze spoiwa silikonowego w pionie (na krokwiach), a w poziomie listwy dociskowej i maskującej, natomiast Pionowa Linia polega na zastosowaniu listwy dociskowej i maskującej w pionie, a w poziomie fugi ze spoiwa silikonowego
  • MB-SR50N EFEKT (bez widocznych profili aluminiowych od zewnątrz) – przykrycia dachowe z prefabrykowanymi elementami przeszkleń stałych w postaci szyb klejonych spoiwem konstrukcyjnym, z przekładkami termicznymi z polietylenu (PE) i uszczelnieniem zewnętrznym spoiwem silikonowym
  • MB-SR50N EI – przykrycia dachowe z przekładkami termicznymi z twardego polichlorku winylu (HPVC) osłoniętymi taśmą pęczniejącą , z uszczelnieniem zewnętrznym uszczelkami z kauczuku syntetycznego EPDM, z wypełnieniami mocowanymi do krokwi i płatwi za pomocą listew dociskowych i elementów złącznych ze stali nierdzewnej

Konstrukcja nośna składa się z pionowych i poziomych kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym (slupów i rygli), charakteryzujących się stała szerokością równą 50mm . Głębokość kształtowników ; słupy 50-325mm, rygle 5-189,5mm . Słupy mocowane są do konstrukcji nośnej budynku. Rygle mocowane są do słupów.

Systemy pozwalają na stosowanie przeszkleń o grubości 24-56mm ( w przykryciach przeciwpożarowych MB-SR50N EI 42-52mm).

 

 

swietliki-w-systemach-fasadowych-1
swietliki-w-systemach-fasadowych-2
swietliki-w-systemach-fasadowych-3
swietliki-w-systemach-fasadowych-4