Fasady strukturalne i półstrukturalne

System MB-SR50N EFEKT przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu mocowania szyb do słupów i rygli, od zewnątrz uzyskujemy gładką szklaną ścianę podzieloną strukturą pionowych i poziomych linii szerokości 20mm. Fasada wykonana w tym systemie zapewnia doskonałe parametry użytkowe, a dzięki możliwości zastosowania wypełnień z szyb dwukomorowych pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej izolacyjności termicznej, będącej z uwagi na silny, ogólnoświatowy trend ukierunkowany na ograniczenie energochłonności budynków, jednym z głównych kryteriów oceny współczesnych ścian osłonowych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje uszczelniające bądź połączeniowe. Profile nośne licowane od strony wewnętrznej fasady, charakteryzują się stałą szerokością równą 50mm. Fasadę łączy się z obiektem, za pomocą systemu wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności.

System MB-SR50N EFEKT bazuje w zakresie kształtowników i akcesoriów na systemie MB-SR50N, co pozwala na prostą integracje ww. systemów, uproszczenie fabrykacji oraz obniżenie kosztów. Obliczenia statyki należy wykonać zgodnie z wymaganiami oraz odpowiednimi normami, a nośność połączeń słup-rygiel dobierać według wytycznych podanych w dalszej części katalogu. Do konstrukcji nośnej poprzez specjalne płytki dociskowe mocowane są punktowo, mechanicznie wypełnienia w postaci przeszkleń stałych i paneli nieprzeziernych. Zarówno rozmieszczenie punktów mocowania jak i budowa wypełnienia powinna być indywidualnie określona dla konkretnego projektu. W katalogu przedstawiono przykłady standardowego rozmieszczenia punktów mocowania oraz typową budowę wypełnienia.

 

 

Szyby zastosowane w systemie EFEKT to specjalne zestawy jedno- lub dwukomorowe w zakresie grubości pakietu szybowego 28 - 52 mm o różnej, zdefiniowanej konfiguracji, spełniających wymagania normy PN-EN 12150-1. Szyby klejone są ze sobą za pomocą specjalnego silikonowego spoiwa konstrukcyjnego, które zabezpiecza szybę przed rozerwaniem i rozszczelnieniem połączenia, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do oderwania się wypełnienia od konstrukcji aluminiowej. Klejenie odbywa się pod ścisłą kontrolą w procesie fabrycznym co pozwala gwarantować prawidłowość połączenia. W razie konieczności, np. wynikających z lokalnych wymagań prawnych system umożliwia zamontowanie dodatkowych mechanicznych elementów zabezpieczających szyby przed wypadnięciem. Po obwodzie szyby znajdują się specjalne elementy umożliwiające montaż płytek dociskowych przykręcanych wkrętami do słupów i rygli. Możliwe jest wykonanie konstrukcji o dowolnej geometrii ściany, np. rotundę wykorzystując do tego płytki dociskowego kątowe, projektowane indywidualnie pod konkretne rozwiązanie. Ze względu na wytrzymałość, niebezpieczeństwo pękania szyb pod wpływem temperatury oraz bezpieczeństwa użytkowników zaleca się stosowanie szyb hartowanych lub wzmacnianych termicznie.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji, niezbędne jest wykonanie połączeń dylatacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku do której fasada jest zamocowana.
Dla zachowania odpowiednich parametrów użytkowych ściana uszczelniona jest od zewnątrz specjalnym sznurem izolacyjnym PE (PP) oraz silikonem pogodowym gwarantującym pełną szczelność na przenikanie wody opadowej, powietrza i zapewniającym doskonałą izolacyjność cieplną fasady.

System MB-SR50N EFEKT jest dostosowany do współpracy z innymi systemami ALUPROF takimi jak okno MB-SR50 IW, MB-SR50N OW, okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne.