Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych

 Od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Zgodnie z art. 13  RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano –Montażowe Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 18, dane kontaktowe: tel.81-441-05-15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 2. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, nr identyfikacyjny, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail przetwarzane są:
  1. na podst. art. 6 ust.1 lit. b RODO w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy , której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. na podst. art.6 ust.1 lit.c RODO w zakresie niezbędnym dla realizacji przez nas obowiązku prawnego m.in. wystawianie paragonów i faktur.
  3. na podst. art.6 ust.1 lit.f w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu dostosowania oferty i doskonalenia naszych usług3.
 3. Naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, o których mówimy w pkt.2 ust.3 są: możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie klientów, możliwość pozyskiwania informacji w celu udoskonalania naszej oferty i polepszania standardów obsługi.
 4. Dane przekazywane będą wyłącznie podmiotom, które działają na nasze zlecenie wyłącznie w celach, o których mówimy w pkt.2 i 3 i w zakresie niezbędnym dla realizacji celu.
 5. Dane przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 2 a i b przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizujemy nasz obowiązek prawny.
 6. Dane przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 2 c przetwarzane będą przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu, chyba że skorzysta Pan/Pani ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tych celach.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania.
  2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędnym do realizacji celów, dla których są przetwarzane wskazanych w punkcie 2.
 9. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 Administrator danych -BKK Sp. z o.o. w Lublinie                                                           

 

Copyright © 2013 Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "BKK" Spółka z o.o.

Projekt i wykonanie POMAREX